Participeu-hi Una estratègia per a la cooperació
en l'acció climàtica

L'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic es fonamenta en un procés participatiu. Entre els mesos de Juny i Octubre de 2021 s'han celebrat diversos tallers participatius oberts al públic. Entre el 21 d'Octubre i el 5 de Novembre el document es va sotmetre a consulta pública. Finalment, després de la seva aprovació el 30 de Novembre pel Comitè Executiu de la CTP, la EPiCC va ser ratificada per les presidències dels Territoris CTP el 13 de Desembre durant la celebració del Consell Plenari.

Calendari de tallers

Inscriviu-vos als tallers (procés acabat)

Document de l'estratègia