Sobre el projecte
LIFE AT-CC Pirineus
Una estratègia per a la cooperació
en l'acció climàtica

Objectiu

El projecte LIFE Assistència Tècnica "Cap a una àrea de muntanya transnacional i resilient" té com a objectiu principal preparar la candidatura per a l'obtenció d'un projecte LIFE integrat de Canvi Climàtic als Pirineus.

Per aconseguir-ho,
es treballarà en:

1

Coordinació
horitzontal

La recerca de punts en comú entre les polítiques dels territoris pirinencs (coordinació horitzontal).

2

Coordinació
vertical

La coherència amb les polítiques estatals i la política europea en matèria de canvi climàtic (coordinació vertical).

3

Procés
bidireccional

L'establiment d'un procés de consulta i deliberació amb tots els territoris pirinencs i aquells actors pirinencs implicats en l'adaptació al canvi climàtic.

4

Proposta

La formalització en una proposta que reculli les particularitats de Pirineu com a territori de muntanya i, per tant, especialment sensible als impactes del canvi climàtic.

5

Capitalització

La capitalització dels resultats d'altres projectes actuals i precedents en què ha participat l'OPCC.

Accions principals

1

Participació

Desenvolupament d'un procés participatiu per validar i completar l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic (EPiCC).

2

Deliberació

Procés de deliberació i concertació per a la posterior definició d'un Pla Operatiu que permeti la implementació de l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic (EPiCC).

3

Candidatura

Preparació d'una candidatura per a un projecte LIFE integrat que permeti l'aplicació i la implantació de l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic mitjançant el Pla Operatiu.

Durada

21 mesos, des del febrer de l'any 2021 fins a l'octubre de l'any 2022

Pressupost

Pressupost total:157.703,02 €
Finançament AT LIFE:94.621,81 €
Finançament CTP:63.081,21 €
Proyecto Epicc - Financiacion
Documentacion Estrategia pirenaica del cambio climatico

Documentació

Descarregueu aquí la documentació de l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic

Entitats sòcies de la CTP

L'únic soci beneficiari és el Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus, format per set territoris:

logo Andorra
logo Aquitanie
logo Aragon
logo generalitat
logo pais vasco
logo navarra
logo occitanie